Нови Град: Подстицај малим и средњим предузећима

У просторијама Општине Нови Град потписани су уговори са представницима привредних друштвава и предузетницима са територије општине Нови Град којима су на основу Јавног позива за додјелу новчаних подстицаја за подршку сектора  малих и средњих предузећа додјељена средства у укупном износу од  70.000,00 КМ.
Додјела подстицајних средстава за подршку сектора малих и средњих предузећа има за циљ унапређење пословања, давање подршке пројектима привредних друштава и предузетника, ради побољшања конкуретности производње, повећање додатне вриједности постојећих производа, увођење иновација у производњу.
Подстицајна средства за подршку сектору МСП –а обезбјеђују се из буџета Општине Нови Град, а потписано је 11 уговора са привредним друштвима и предузетницима из сектора прераде дрвета, прехрамбеног сектора, одржавања и поправке моторних воозила,  као и сектора грађевинарства.

Извор: Општина Нови Град