Приједор: До 30. Јуна пријаве за олакшице привредницима

Grad Prijedor

Буџет Програма ублажавања посљедица изазваних вирусом корона код пословних субјеката на подручју Приједора у току ове године износи 200.000 КМ, те обухвата пословне субјекте којима је сједиште на подручју овог града и којима је забрањен рад или дјелатност актима Републичког и Градског штаба за ванредне ситуације, а забрана се односи на регистровану претежну дјелатност.
За остваривање права из овог програма биће објављен јавни позив у недјељнику “Козарски вјесник”, на огласној табли Одјељења за привреду и пољопривреду и на интернет страници града Приједора, а рок за пријаве је 30. јун.
Прва од четири мјере је субвенција за плаћање комуналне таксе за истицање пословног имена правног лица или предузетника на пословним просторијама у износу од 100 одсто за мјесеце када им је био забрањен рад.
Друга је субвенција за плаћање комуналне таксе за кориштење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе од 100 одсто одговарајућег дијела комуналне таксе сразмјерно времену када је био забрањен рад.
Трећа мјера је ослобађање плаћања закупнине пословних простора који су у власништву града сразмјерно времену током којег је закупцима био забрањен рад, уз услов да су све раније обавезе по основу закупа уредно измирили.
Четврта је субвенција за покривање трошкова рачуна од општег економског интереса, а то су рачуни “Водовода”, “Комуналних услуга” и “Топлане”, и то до 100 одсто за мјесеце март, април и мај.
Обрасци за пријаве биће доступни на инфо-пулту Градске управе и интернет страници града.
Привредна друштва дужна су уз пријаву приложити копију Обавјештење о разврставању јединица разврставања по дјелатностима које издаје Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге, а за самосталне предузетнике биће утврђена претежна дјелатност увидом у службене евиденције, односно Регистар предузетника града Приједора.
Програм ублажавања посљедица изазваних вирусом корона код пословних субјеката на подручју Приједора усвојила је Скупштина града прије два дана, јуче је објављен у Службеном гласнику града Приједора, а на снагу је ступио данас.

Извор: СРНА