Приједор: За инфраструктуру више од 9 милиона КМ инвестиција

Планом спровођења Стратегије интегралног развоја града Приједора 2014-2024 за ову годину предвиђена је реализација 61 пројекта укупне вриједности 9.029.515 КМ.
Међу њима је 56 вишегодишњих пројеката чија је реализација започела у претходним годинама, док су преосталих пет или једногодишњи или вишегодишњи пројекти чија реализација треба да започне у 2021. години, преноси портал Приједор 24 нет.
У оквиру економског сектора најзначајнији пројекти су инфраструктура у индустријским зонама, подршка предузетништву и пољопривреди, подстицајне мјере за запошљавање, подршка металској, дрвној, прехрамбеној, електро и другим индустријама, те пројекти унапређења туристичке инфраструктуре и садржаја.
У оквиру друштвеног сектора најзначајнији пројекти су реконструкција домова културе, основних школа и школских дворана, унапређење културних активности, изградња дистрибутивне мреже у насељима водоводног подсистема Црно врело, реконструкција постојеће водоводне мреже и пројекти реконструкције и изградње нисконапонске мреже.
У оквиру сектора заштите животне средине најзначајнији пројекти су уређење корита ријеке Милошевице, реконструкција и доградња градског канализационог система и реконструкција вреловодне и топловодне мреже.
Планом спровођења Стратегије интегралног развоја града Приједора 2014-2024 за трогодишњи период (2021-2023) предвиђена је реализација 130 пројеката укупне вриједности 269.598.028 КМ, међу којима је 125 вишегодишњих пројекта чија је реализација започела у претходним годинама.
– У трогодишњем плану имплементације примјетна је велика разлика у планираним износима између 2021. године, с једне, и 2022. и 2023. године, с друге стране. Ова разлика је настала усљед пажљивог одабира пројеката за имплементацију у 2021. години. Сви они пројекти за које се нису стекли услови да започну са имплементацијом у 2021. години, одгођени су за наредни период – наводи се у овом планском документу.
Стратегија интегралног развоја града Приједора за период 2014-2024 усвојена је крајем 2013. године и о њеној реализацији редовно се информише и изјашњава Скупштина града.
Екстерна евалуација прије двије године указала је на потребу или ревизије овог документа или доношења новог, те је у буџет града за прошлу годину уврштена и ставка од 30.000 КМ за ту намјену, али није извршена. Ставка у овогодишњем буџету за исту намјену је 27.000 КМ.

Извор: ba.ekapija.com