Привредна комора РС: Бесповратна средстава у активностима увођења, сертификације и ресертификације стандарда квалитета, приступа тржиштима и обуци радне снаге

Привредна комора Републике Српске расписала је јавни позив за додјелу бесповратних средстава у оквиру пројекта за подршку привредним друштвима у активностима увођења, сертификације и ресертификације стандарда квалитета, приступа тржиштима и обуци радне снаге. Пројекат је намијењен привредним друштвима за суфинансирање процеса увођења, сертификације и ресертификације стандарда квалитета, активности приступа тржиштима и обуке радне снаге.
Средства у Пројекту подршке обезбјеђују се на основу Уговора  закљученог и
змеђу USAID/Sida GOLD пројекта и Привредне коморе Републике Српске.
Основни критеријум за додјелу средстава је остварење четири циља: инвестирање, запошљавање, повећању продаје и извоза
. Пројекат остаје отворен до 01.09.2016. године, односно до утрошка расположивих средстава.
Више информација о пројекту и потребне образце можете пронаћи на
http://www.banjaluka.rs.ba/asbl/tenders/details/525/