Шамац: Нови правилник о подстицајима у пољопривреди

Општина Шамац обавјештава пољопривредне произвођаче да је донесен нови „Правилник о условима кориштења и расподјеле средстава за развој пољопривреде и села за 2017. годину“.
Општина позива пољопривредне произвођаче да се пријаве и да уколико испуњавају услове, остваре право на подстицаје у пољопривреди. Нови Правилник садржи одређене новине и побољшања у односу на Правилнике из ранијих година.
Правилник је уз постојеће, проширен за нове врсте подстицаја. Новина је да у оквиру одређених подстицајних мјера захтјеве могу да  подносе како пољопривредници који су уписани у РПГ тако и они који нису регистровани, а то је дозвољено у области пчеларства, производње на отвореном те код новчаних помоћи у пољопривреди.
Такође, лимити за исплату новчаних подстицаја код одређених врста пољопривредне производње, као нпр., код пластеничке, гдје су овисно о површини на којој се врши производња установљена два лимита за исплату подстицаја, од којих је горњи 1.000 КМ.
Погледајте правилник: Правилник о условима кориштења и расподјеле средстава за развој пољопривреде и села за 2017. годину