Шамац: Подстицаји за развој пољопривреде и села

Општина Шамац је ове године буџетом планирала 110.000 КМ подстицајних средстава за развој пољопривреде и села, а од 2017. држи континуитет у редовном одобравању и исплати подстицаја за те намјене, рекао је начелник општинског Одјељења за привреду и инспекцијске послове Предраг Недић.

Он је навео да су у 2020. години ти подстицаји износили 130.000 КМ, а од 2017. до данас средства резервисана за подстицаје углавном се крећу између 100.000 и 130.000 КМ.

“Увијек пстоји ребаланс буџета гдје ће, ако се укаже потреба, средства бити повећана”, нагласио је Недић.

Недић је напоменуо да су у 2020. години имали укупно 348 захтјева пољопривредних домаћинстава, од којих су 344 позитивно ријешена, односно имала су директну корист по једној или више основа.

Он је навео да се подстицаји, између осталог, дају за производњу дувана у листу, организовану производњу поврћа, воћа и гљива, као и ону у пластеницима, узгој товних свиња и јунади, те приплодних крмача и стеоних јуница.

“Подстицаји се дају и за регрес за трошкове анализа вађења крви крава и бикова, узгој приплодних оваца, узгој пчела, набавку опреме за пластеничку производњу, суфинансирање пројеката у пољопривреди путем пољопривредних удружења, за унапређење знања и вјештина у руралним подручјима, а постоје и неке ванредне мјере помоћи”, навео је Недић.

Недић је указао да се подстицаји исплаћују по основу Правилника.

“У прошлој години смо по овим основама одобрили исплату 97.936,17 КМ, од тога до сада исплатили 56.000 КМ, а разлику неисплаћених средстава за производњу дувана, пчеларима и за пластенике треба да ислатимо у врло кратком периоду”, рекао је Недић.

Он је нагласио да је циљ локалне управе одржати континуитет и у овој години.

“Пољопривреда је таква грана привреде коју треба подржавати, односно субвенционисати јер се већина становништва њоме бави, било да им је то основно или допунско занимање”, рекао је Недић и додао да је прије неколико дана исплаћен дио подстицаја у вриједности 15.000 КМ за узгој приплодних крмача и дио за набавку опреме за пластенике.

Извор: Општина Шамац