,

Сарајево: Грант за подршку пројеката пословног савјетовања и консултантских услуга

EBRD Advice for Small Businesses (раније познат као БАС) објављује јавни позив за суфинансирање пословних савјета и консултантских услуга у малим и средњим предузећима.
Вриједност гранта је 50% нето вриједности пројекта  са максимумом од 10.000 евра.
Позив се односи на пројекте из слиједећих области:
– Унапређење финансијског управљања
– Софтверска рјешења
– Архитектонска и инжињеринг рјешења
– Маркетинг и унапређење продаје
– Унапређење организације и производње
– Ефикасно кориштење енергије и заштита околине
– Стратешко планирање, студије изводљивости
Критеријуми за предузећа:
Мала и средња предузећа од 10 до 250 запослених
Већинско приватно власништво, са већинским БХ домаћим власништвом
Послују најмање 2 године
Предузећа са потенцијалом раста
У фокусу су производна и/или извозно оријентирана предузећа
Изузетак:
Војна, дуванска индустрија, осигурање, банкарски сектор, финансијске услуге и коцка.
Коначну одлуку о свакој апликацији доноси EBRD Advice for Small Businesses.

EBRD Advice for Small Businesses, Фра Анђела Звиздовића 1, UNITIC Торањ Б/15; 71 000 Сарајево; Босна и Херцеговина
Тел: +387 (33) 257 919; Фаx: +387 (33) 295 069
Мејл адреса: cureab@ebrd.com; knowhowbasbih@ebrd.com;
www.ebrd.com/knowhow