Сарајево: Бесповратна средстава за сектор мљекарства и јагодичастог воћа

USAID/Sweden Пројекат развоја тржишне пољопривреде (FARMA II) позива квалификоване произвођачке организације да доставе захтјеве за додјелу бесповратних средстава за унапређење конкурентости и приступа тржиштима организацијама у сектору мљекарства и јагодичастог воћа.
Позив се односи на  заинтересоване профитне, непрофитне и невладине  организације које су регистроване у складу са законима Босне и Херцеговине, са циљем пружања подршке економском расту, повећању запослености, продаје, извоза и прихода у домаћинстивима у Босни и Херцеговини, те унапређењу потенцијала за испуњење ЕУ стандарда.
Рок за достављање захтјева за грантове је 15.септембар 2016. до 16 часова.
Текст позива са пратећом документацијом се може пронаћи на инернет страници пројекта www.farmabih.ba , а сва остала комуникација са пројектном канцеларијом се може остварити путем електронске поште на адресу grants@farmabih.ba.
USAID/Sweden FARMA II ће организовати информативне састанке, 17.08.2016 у Сарајеву и 19.8.2016. у Бањој Луци, у сврху пружања додатних инфромација и одговора на евентуална питања. С обзиром да ће локације састанака бити одређене на основу броја заинтересованих учесника, све заинтресоване организације се позивају да потврде своје учешће до 10.08.2016. до 11 часова.