Соколац: Успостављен електронски регистар административних процедура

У оквиру пројекта „LIFE“, пружања подршке локалним властима БиХ на јачању конкурентности и подстицању раста приватног сектора кроз смањење оптерећења за привреду и повећање транспарентности досљедном примјеном прописа у циљу привлачења нових инвестиција, извршен је попис и ревизија свих административних поступака које се воде у општини Соколац и успостављен Е-регистар ове општине.
Е-регистар у детаље описује сваку административну процедуру која се проводи на општинском нивоу. На једном мјесту, грађани и привредници, брзо и једноставно, могу сазнати којим општинским органима подносе захтјеве, које документе требају приложити, колико ће поступак коштати и у ком року ће бити ријешен. Е-регистар омогућава преузимање одговарајућих образаца и захтјева што такође поједностављује и убрзава цјелокупан процес интеракције општинских служби, привредних субјеката и грађана ове општине.
Поред Е-регистра, на званичној интернет страници општине Соколац  доступна је и ажурна листа општинских подстицаја, која омогућава правовремено информисање и равноправну утакмицу између свих привредних субјеката на општини Соколац, што је значајан искорак у повећања транспарентности и правне сигурности у овој општини.
Е-регистар је једноставан за употребу, а поред рачунара, овој бази података можете приступити и са таблета, паметних телефона и других ПДА уређаја. Битна функција овог регистра јесте анкета којом корисници могу исказати став и укупно задовољство о пруженим услугама, што је важан сегмент процеса ревизије и смјерница за даље унапрјеђење услуга општинских служби.
Пројекат унапређења пословне климе (LIFE) у Општини Соколац, проводи Групација Свјетске банке у сарадњи са Британском амбасадом у Босни и Херцеговини.

Извор: Општина Соколац