Требиње: Јавни позив послодавцима за субвенције приправничког стажа

Град Требиње је објавио јавни позив послодавцима чије је сједиште у Требињу за кориштење финансијских средстава које обезбјеђује Град Требиње (субвенција) ради обезбјеђења услова за обављање приправничког стажа особама са високом стручном спремом.

Циљ овог јавног позива је стручно оспособљавање особа које имају високу стручну спрему (ВСС са остварених 180 ECTS бодова, 240 ECTS бодова или еквивалент) ради унапређења компетенција и стицања услова за полагање одговарајућег стручног испита.

Средства за реализацију овог јавног позива су обезбијеђена из Буџета Града Требиња и користиће се за финансирање дијела или цјелокупног износа пореза и доприноса за нето плату запосленог приправника у трајању од 12 мјесеци.

Са послодавцима који испуне услове јаног позива биће закључен  уговор о додјели средстава субвенције док ће обавеза одабраних послодаваца бити закључење уговора о обављању приправничког стажа са приправником у трајању од 12 мјесеци.

Током трајања уговора послодавац за једног приправника остварује право на субвенцију у износу до 550 КМ мјесечно, у зависности од висине исплаћене плате приправника која не може бити нижа од минималне плате у Републици Српској.

Средства су неповратна и имају карактер субвенције.

Јавни позив за послодавце остаје отворен до 23.02.2024.године.

 ПДФ документ

 Образац за послодавце – програм оспособљавања приправника

 Образац захтјева за пријем приправника

 Образац изјаве за послодавце