Trebinje: Javni poziv poslodavcima za subvencije pripravničkog staža

Grad Trebinje je objavio javni poziv poslodavcima čije je sjedište u Trebinju za korištenje finansijskih sredstava koje obezbjeđuje Grad Trebinje (subvencija) radi obezbjeđenja uslova za obavljanje pripravničkog staža osobama sa visokom stručnom spremom.

Cilj ovog javnog poziva je stručno osposobljavanje osoba koje imaju visoku stručnu spremu (VSS sa ostvarenih 180 ECTS bodova, 240 ECTS bodova ili ekvivalent) radi unapređenja kompetencija i sticanja uslova za polaganje odgovarajućeg stručnog ispita.

Sredstva za realizaciju ovog javnog poziva su obezbijeđena iz Budžeta Grada Trebinja i koristiće se za finansiranje dijela ili cjelokupnog iznosa poreza i doprinosa za neto platu zaposlenog pripravnika u trajanju od 12 mjeseci.

Sa poslodavcima koji ispune uslove janog poziva biće zaključen  ugovor o dodjeli sredstava subvencije dok će obaveza odabranih poslodavaca biti zaključenje ugovora o obavljanju pripravničkog staža sa pripravnikom u trajanju od 12 mjeseci.

Tokom trajanja ugovora poslodavac za jednog pripravnika ostvaruje pravo na subvenciju u iznosu do 550 KM mjesečno, u zavisnosti od visine isplaćene plate pripravnika koja ne može biti niža od minimalne plate u Republici Srpskoj.

Sredstva su nepovratna i imaju karakter subvencije.

Javni poziv za poslodavce ostaje otvoren do 23.02.2024.godine.

 PDF dokument

 Obrazac za poslodavce – program osposobljavanja pripravnika

 Obrazac zahtjeva za prijem pripravnika

 Obrazac izjave za poslodavce