Srbac: Javni poziv za podsticaje za zapošljavanje

Načelnik opštine Mlađan Dragosavljević objavio je javni poziv za dostavljanje zahtjeva za odobravanje novčanih podsticaja za zapošljavanje na području opštine Srbac za 2023. godinu

Za finansiranje mjera podsticaja zapošljavanja predviđen je iznos od 30.000 KM iz budžeta opštine Srbac za 2023. godinu kao podrška zapošljavanju i samozapošljavanju u privredi.

Sredstva će biti raspoređena na sljedeći način:

 1. Podrška u samozapošljavanju:
  a) žena starosti do 30 godina za pokretanje preduzetničke djelatnosti,
  b) lica starosti do 40 godina za prvo pokretanje preduzetničke djelatnosti.
 2. Podrška u zapošljavanju lica bez radnog iskustva:
  a) finansiranje zapošljavanja kod poslodavaca lica sa visokom stručnom spremom,
  b) finansiranje zapošljavanja kod poslodavaca lica sa srednjom stručnom spremom.

Prioritet pod rednim brojem 1. će se finansirati u ukupnom iznosu do 20.000 KM, dok će se prioritet pod rednim brojem 2. finansirati u ukupnom iznosu do 10.000 KM.

Sredstva koja ne budu utrošena za jednu od navedenih namjena mogu se preraspodjeliti za drugu, o čemu odluku donosi načelnik opštine.

Maksimalan iznos novčanih sredstava koji će se dodjeljivati po novozaposlenom licu će biti:

 • za prioritet pod rednim brojem 1. mjera a) 2.000 KM,
 • za prioritet pod rednim brojem 1. mjera b) 1.500 KM,
 • za prioritet pod rednim brojem 2. mjera a) 1.500 KM,
 • za prioritet pod rednim brojem 2. mjera b) 1.000 KM.

Maksimalan iznos novčanih sredstava po privrednom subjektu je 3.000,00 KM.

U zavisnosti od broja odobrenih zahtjeva, zavisiće i visina iznosa novčanih sredstava koji će se dodjeljivati po novozaposlenom licu.

Sredstva za finansiranje mjera podsticaja zapošljavanja će se dodjeljivati fizičkim licima i privrednim subjektima (pravna lica i preduzetnici). Sredstva se dodjeljuju za samozaposlena i zaposlena lica bez obzira da li su bila prijavljena na evidenciju Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Fizičkim licima će se sredstva dodjeljivati za prioritet pod rednim brojem 1. iz člana 4. Pravilnika o kriterijima, postupku i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za zapošljavanje na području opštine Srbac za 2023. godinu

Sredstva će se dodjeljivati fizičkim licima koja su svoju djelatnost registrovala u periodu od 01.01.2023. godine do 31.12.2023. godine. Fizička lica koja podnose zahtjev za dodjeljivanje sredstava moraju prvi put pokretati preduzetničku djelatnost.

Poslodavcima će se sredstva dodjeljivati za prioritet pod rednim brojem 2. iz člana 4. Pravilnika. Poslodavci moraju ispunjavati sljedeće uslove:

 • da imaju sjedište na području opštine Srbac,
 • da nemaju dospjelih neizmirenih poreskih obaveza i obaveza po osnovu doprinosa i neisplaćenih neto plata i drugih primanja,
 • poslodavci koji podnose zahtjev za dodjeljivanje sredstava moraju imati zaključen ugovor o radnom odnosu sa radnikom (radnicima) koji su zaposleni u periodu od 01.01.2023. godine do 31.12.2023. godine,
 • da je kod poslodavca došlo do povećanja ukupnog broja zaposlenih u periodu od 01.01.2023. godine do 31.12.2023. godine u odnosu na 31.12.2022. godine,
 • da prema korisniku nije pokrenut ni otvoren stečajni ni likvidacioni postupak i
 • da poštuje propise iz oblasti radnih odnosa, zapošljavanja i zaštite na radu.

Javni poziv je otvoren do 16.02.2024. godine a više informacija o potrebnoj dokumentaciji za prijavu, načinima i roku za podnošenje prijave možete pronaći u tekstu javnog poziva OVDJE, gdje možete preuzeti i zahtjev za odobravanje novčanih podsticaja u elektronskoj formi.

Obrazac za podnošenje zahtjeva može se dobiti i u Centru za pružanje usluga građanima u zgradi Opštinske uprave (šalter 1) i na internet stranici za privredu i investicije (www.invest.srbac-rs.com).

Za sve nejasnoće i dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona 051/740-001 (lokal 217) ili lično u zgradi Opštinske uprave Srbac u kancelariji broj 10, najkasnije do 14.02.2024. godine.