Власеница: Побољшавају пословно окружење

Општина Власеница је крајем марта ове године кренула у реализацију Пројекта побољшања пословног окружења и конкурентности.
Овај пројекат је резултат опредјељења руководства општине Власеница да активно учествује у поступку реформе административних поступака, због квалитетнијег пружања услуга грађанима и привредним субјектима, те унапрјеђења услова, смањења ризика и трошкова пословања.
Основни циљеви пројекта су: смањење ризика и трошкова пословања, чиме би се побољшало пословно окружење и повећала конкурентност, побољшали услови за живот грађана кроз повећања директних страних инвестиција и повећање извоза, као и унапређење услова за пословање правних субјеката кроз поједностављење административних поступака и квалитетније пружање услуга.
Како је речено на обуци општинских службеника, која је одржана 03. априла у Власеници, овим пројектом очекује се смањење трошкова у процесу добијања дозвола, одобрења, сагласности, броја докумената и корака потребних да се заврше одређене процедуре, као и смањење времена потребног за рјешавање предмета.
Успостављањем електронског регистра, кроз овај пројекат биће омогућено повећање транспарентности, предвидивости и поузданости процедура и информација, те побољшање општинских услуга и повећање ефикасности.
Пројекат побољшања пословног окружења у општини Власеница финансирају општина Власеница, Групација Свјетске банке/Међународна финансијска корпорација и Британска амбасада у БиХ.

Извор: Општина Власеница