Бања Лука: Заштита домаћих фирми у поступку јавне набавке

Влада Републике Српске прихватила је данас информацију о иницијативи за измјену Одлуке о обавезној примјени преференцијалног третмана домаћег с циљем заштите домаће привреде и рјешавања проблема са којима се сусреће приликом учешћа на јавним тендерима.
Измјенама одлуке предвиђено је да се преференцијални третман домаћег примјењује и на земље потписнице ЦЕФТА споразума, а њеним прецизирањем биће омогућена заштита домаћег произвођача у поступку јавне набавке у односу на произвођаче из земаља потписница ЦЕФТА-е.

Извор: Capital