Зворник: Одобрена средства за самозапошљавање

Град Зворник издвојиће 95.000 КМ за суфинансирање самозапошљавања у 2022. Години и то за 17 предузетника и два друштва са ограниченом одговорношћу.

Подстицајна средства се додјељују у фиксном износу од 5.000,00 КМ по кориснику и биће исплаћивана аконтативно на кварталном нивоу.

Градоначелник је донио Одлуку о одобравању средстава на основу Јавног позива за додјелу средстава за самозапошљавање.

Могућност приговора на Одлуку траје осам дана од дана објављивања, а Градоначелник ће у року од 15 дана донијети коначну Одлуку по приспјелим приговорима.  На линку се налази прелиминарни списак.

Извор: Град Зворник