Бања Лука: Раст индустријске производње у РС

Влада Републике Српске, на 117. сједници, одржаној у Бањој Луци, усвојила је Информацију о показатељима стања у областима прерађивачке индустрије за 2016. годину.
Министар индустрије, енергетике и рударства Петар Ђокић, представљајући информацију, изјавио је да према показатељима који су статистички званично обрађени у Републици Српској је у протеклој 2016. години, у односу на 2015. годину, дошло до раста индустријске производње за 8,2 одсто.
– Када се то анализира и раздвоји на секторе индустријске производње, у области прерађивачке индустрије раст је од 3,6 одсто, у производњи и снабдијевању електричном енергијом гасом, паром и климатизацијом остварен је раст од 25,3 одсто,у вађењу руда и камена остварен је раст од 0,4 одсто – рекао је министар Ђокић.
Он је истакао да је просјечан број запослених у  прерађивачкој индустрији Републике Српске у 2016. години износио 52.116 и да је већи за 4,5 одсто у односу на 2015. годину, односно за 2.258 новозапослених радника.
– Прерађивачка индустрије је остварила извоз од 2,5 милијарде КМ и он је већи за 8,8 одсто у односу на 2015. годину. Увоз, за прерађивачку индустрију, је имао раст од 4,12 одсто. У укупном извозу Републике Српске прерађивачка индустрија је учествовала са 87,47 одсто. Покривеност увоза извозом је остварена од 70,65 одсто и већа је за три одсто у односу на 2015. годину – поручио је министaр Ђокић.
Према његовим ријечима, спољнотрговински дефицит прерађивачке индустрије је износио око милијарду КМ и он је мањи за 5,7 одсто, односно повећан је извоз а смањен спољнотрговински дефицит Републике Српске у овом периоду.
– Према финансијским показатељима укупан приход је већи за 6,8 одсто, приход од извоза учинака је већи за седам одсто и 66 одсто привредних субјеката је пословало позитивно у области прерађивачке индустрије – појаснио је министар Ђокић.
Овом приликом министар Ђокић представио је стање у неколико сектора прерађивачке индустрије, почевши од области металске индустрије.
– Mетална индустрија је имала запослених 12.343 радника и то је више за 2,2 % у односу на 2015. годину, док је остварен извоз у вриједности 710 милиона КМ и већи је за 7,3 %. Покривеност увоза извозом је у овом периоду остварена са 59,18% и он је такође у расту у односу на претходну годину за 1,2 %“, појаснио је министар.
Говорећи о дрвној индустрији, он је истакао да је у овој области остварен раст и производња од 6,9%, те да је запослено 10.248 радника што је више за 7,3% у односу на 2015. годину.
– Такође, дрвна индустрија је имала највећи проценат покривености увоза извозом и он је остварен у проценту од 432,03% што је важан показатељ да је дрвна индустрија са аспекта својих потенцијала остала на нивоу раста – закључио је министар Ђокић.
Према његовим ријечима дошло је до извјесног пада производње у области индустрије текстила, коже и обуће и то од 6,3% у укупној производњи.
– Међутим, извоз је растао, износи око 487 милиона и већи је за 5,9 % у односу на 2015. годину, а покривеност увоза извозом када је у питању ова област износи 111,22 % – рекао је министар.
Министар Ђокић је закључио да сви ови подаци говоре да је у Републици Српској забиљежен тренд раста када је у питању индустријска производња – и у укупној индустрији али и прерађивачкој индустрији у односу на 2015. години и у 2016. години.
– То говори да имамо доста разлога за оптимизам. Први мјесеци 2017. године такође показују стопе раста које по појединим областима индустријске производње досежу чак и до 25 %, што говори да се тренд раста индустријске производње у Републици Српској одржава – изјавио је министар Ђокић.
Министар Ђокић подсјетио је да је позитиван тренд раста индустријске производње био и у првим мјесецима 2014. године, када је дошло до извијесног пада послије поплава, али да је упркос томе позитивно завршена 2014. година у односу на 2013. годину.
– Видљив раст био је и у 2015. години и настављен је видљив и већи раст у 2016. години. Такође, и први мјесеци 2017. године показују наставак тог тренда раста индустријске производње – рекао је министар Ђокић.
Министар је нагласио да још увијек нису у потпуности обрађени подаци везани за  вриједност БДП-а Републике Српске за 2016. годину, те да ће бити званично објављени у току априла.
– Према процјенама које су дошле од статистичких организација, БДП је негдје на 2,9%, што говори о расту БДП-а РС у односу на 2015. годину. Такође, индустријска производња у укупном БДП-у је имала повећано учешће од 3,3%, што је веома важно, јер сматрамо да је за раст БДП-а најважнији показатељ уколико у његовом учешћу с великим процентом учествује индустрија – рекао је министар Ђокић.

Извор: Влада РС