Бања Лука: Друга мултилатерална компензација од 24. априла