Бања Лука: Исплаћено више од 21 милион КМ подстицаја за плате

У Министарству привреде и предузетнштва Републике Српске за прва четири обрачунска периода, од 01.07.2019. године до 30.06.2021. године, укупно је поднeсено  2.034 захтјева, односно право на подстицај остварило је укупно  803 различита привредна субјекта, којима је исплаћен износ виши од 21 милион КМ.

Највећи износ средстава подстицаја исплаћен је за четврти обрачунски период, јануар-јун 2021. године у вриједности од 8,93 милиона КМ. Наиме, додијељена су средства за 498 привредних субјеката, који запошљавају 41.978 радника.

Посматрано по подручјима класификационе дјелатности, највећи износ подстицаја исплаћен је привредним субјектима из прерађивачке индустрије у укупном износу од 8,6 милиона КМ за 231 привредни субјекат, затим из трговине 4,1 милион КМ за 232 привредна субјекта, те финансијске дјелатности 2,7 милиона КМ за 19 привредних субјеката.

Корисници подстицаја били су привредни субјекти из 47 општина/градова Републике Српске. Највећи износ подстицаја од 10,7 милиона КМ исплаћен је за 268 привредних субјеката са територије Града Бања Лука, затим 1,35 милиона КМ за једног привредног субјекта из Станара, 1,2 милиона КМ за 133 привредна субјекта из Бијељине, те 1,1 милион КМ за 14 привредних субјекта из Зворника.

Најзначајнији директни ефекти подстицаја у претходна четири обрачунска периода су повећање плата, раст броја запослених и више плаћени доприноси у односу на период почетне плате код привредних субјеката који су били корисници подстицаја, с тим да је за остваривање права на ову врсту подстицаја привредни субјекат обавезан да има сједиште на територији Републике Српске, измирене све пореске обавезе и уредно поднесене пореске пријаве.

Извор: Влада РС