Бања Лука: Јавни позив незапосленим лицима изнад 50 година старости за пријаву на обуку из области дигиталних вјештина

Развојна агенција Републике Српске, у складу са Програмом рада са финансијским планом за 2023. годину, у сарадњи са Заводом  за запошљавање Републике Српске објављује Јавни позив незапосленим лицима изнад 50 година старости за пријаву на обуку из области дигиталних вјештина.

Обука је намијењена незапосленим лицима изнад 50 година старости које желе да унаприједе своје дигиталне вјештине у складу са потребама тржишта рада, с циљем самозапошљавања и запошљавања на пословима који захтијевају средњи ниво дигиталних вјештина.

ОБУКА ЋЕ ОБУХВАТИТИ СЉЕДЕЋЕ ОБЛАСТИ:

 1. Канцеларијско пословање (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint),
 2. Управљање дигиталним маркетингом и друштвеним мрежама,
 3. Комуникациони и колаборациони алати,
 4. ИТ сигурност,
 5. Предузетништво (факултативно за оне који се одлуче за покретање сопственог посла).

Обука је конципирана тако да учесницима омогући стицање средњег нивоа дигиталних вјештина које ће  им омогућити рад на пословима како у предузећу, тако и са било које локације изван њега. Учесницима обуке биће обезбијеђен материјал за обуку.

КОРИСТ ЗА УЧЕСНИКЕ  ОБУКЕ

 • Стицање конкретних знања која ће им омогућити запошљавање и самозапошљавање,
 • Добијање одговарајућег сертификата у складу са резултатима оствареним на завршном тесту,
 • Директан контакт са послодавцима и могућност запошљавања након завршетка обуке.

Обука је у потпуности интерактивна и сваки учесник ће током обуке примјењивати научено, тако да ће на крају обуке имати креиран портфолио својих радова и пројеката.

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА ОБУКЕ

Обука ће се одржавати у Бањој Луци од септембра мјесеца 2023. године.

Трајање обуке: укупно 48 часова.

ТРОШКОВИ ОБУКЕ

Трошкове обуке сноси Развојна агенција Републике Српске, док ће трошкове смјештаја и превоза сносити полазник обука.

УСЛОВИ ЗА ПРИЈАВУ

 • Минимална старост (најмање 50 година);
 • Да је лице незапослено и пријављено на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске;
 • Минимална средња стручна спрема;
 • Претходно радно искуство;
 • Посједовање основног нивоа дигиталних вјештина.

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ

Заинтересовани кандидати се могу пријавити путем обрасца у прилогу Јавног позива.

Попуњен образац за пријаву потребно је доставити на имејл: Tomislava.Graonic@fbl.zzzrs.net најкасније до 31. јула 2023. године са назнаком „Пријава за учешће у обуци из области дигиталних вјештина за незапослене лица изнад 50 година старости“ или директно у просторије Завода за запошљавање Републике Српске – Филијала Бања Лука, Саве Мркаља бр. 14.

У случају додатних питања, будите слободни да нас контактирате. Контакт особа: Завод за запошљавање Републике Српске – Филијала Бања Лука: Томислава Граонић, руководилац Одјељења за координацију мјера активне политике запошљавања, телефон: 051/215 352.

ОЦЈЕНА И ИЗБОР УЧЕСНИКА

Након истека рока за пријаву на Јавни позив врши се провјера пристиглих пријава. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Сви пријављени који испуњавају напријед наведене услове проћи ће процес одабира који укључује и полагање улазног теста на којем ће се утврдити њихов ниво знања из области које обухвата обука.

ПРИЛОГ:

1 reply

Comments are closed.