Бања Лука: Јавни позив за продају имовине у Пословној зони Рамићи

Јавни позив за продају покретне имовине прибављањем писаних понуда расписан је данас и биће отворен у наредних 15 дана.
Покретна имовина која је предмет продаје налази се у Пословној зони „Рамићи-Бањалука“, а заинтересовани понуђачи је могу разгледати сваким радним даном у времену од 11  до 14 часова, у току трајања јавног позива.
Све додатне информације могу се добити у просторијама Одјељења за локални економски развој и стратешко планирање – Одсјек за сарадњу са инвеститорима и пословну зону, улица Краља Алфонса XIII број 1 (број телефона: 051/220-280).
Право учешћа на јавном позиву имају сва домаћа и страна правна и физичка лица, која доставе понуде, непосредно или путем поште, у року утврђеном овим јавним позивом.
Понуде са потребном документацијом достављају се поштом или лично у затвореној коверти с назнаком „Понуда за куповину покретне имовине – не отварај” на адресу Градске управе Града Бањалука, Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање (Трг српских владара број 1).

Комплетан јавни позив погледајте овдје.