Приједор: Град подстиче привреду и запошљавање

Grad Prijedor

Град Приједор објавио је данас јавне позиве за додјелу подстицаја за запошљавање, самозапошљавање, подршку женском предузетништву и сертификацију привредних субјеката, за шта је у буџету града намијењено 247.000 КМ.
За самозапошљавање намијењено је 100.000 КМ, за запошљавање нових радника 100.000 КМ, за запошљавање младих високообразованих кадрова 25.000 КМ, за подршку увођењу стандарда квалитета 13.000 КМ и за подршку женском предузетништву 9.000 КМ.
Износ подстицаја предвиђен за запошљавање радника са високом стручном спремом је 2.500 КМ, а за висококвалификоване и раднике са вишом школском спремом 2.000 КМ, а 1.500 КМ за неквалификоване, полуквалификоване, квалификоване и раднике са средњом стручном спремом.
Када је ријеч о самозапошљавању и подршци женском предузетништву, подстицаји износе до 4.000 КМ, док је подстицај за сертификацију 3.000 КМ по кориснику.
Пријаве на овај конкурс могу се слати од 1. септембра до 31. октобра. Јавни позиви објављени су на званичној интернет страници града и у локалним седмичним новинама “Козарски вјесник”.
Градска управа Приједор је у периоду од 2009. до 2016. године реализовала укупно 1.681.066 КМ подстицајних средстава у оквиру ових пројеката.

Извор: Град Приједор