Prijedor: Grad podstiče privredu i zapošljavanje

Grad Prijedor objavio je danas javne pozive za dodjelu podsticaja za zapošljavanje, samozapošljavanje, podršku ženskom preduzetništvu i sertifikaciju privrednih subjekata, za šta je u budžetu grada namijenjeno 247.000 KM.
Za samozapošljavanje namijenjeno je 100.000 KM, za zapošljavanje novih radnika 100.000 KM, za zapošljavanje mladih visokoobrazovanih kadrova 25.000 KM, za podršku uvođenju standarda kvaliteta 13.000 KM i za podršku ženskom preduzetništvu 9.000 KM.
Iznos podsticaja predviđen za zapošljavanje radnika sa visokom stručnom spremom je 2.500 KM, a za visokokvalifikovane i radnike sa višom školskom spremom 2.000 KM, a 1.500 KM za nekvalifikovane, polukvalifikovane, kvalifikovane i radnike sa srednjom stručnom spremom.
Kada je riječ o samozapošljavanju i podršci ženskom preduzetništvu, podsticaji iznose do 4.000 KM, dok je podsticaj za sertifikaciju 3.000 KM po korisniku.
Prijave na ovaj konkurs mogu se slati od 1. septembra do 31. oktobra. Javni pozivi objavljeni su na zvaničnoj internet stranici grada i u lokalnim sedmičnim novinama “Kozarski vjesnik”.
Gradska uprava Prijedor je u periodu od 2009. do 2016. godine realizovala ukupno 1.681.066 KM podsticajnih sredstava u okviru ovih projekata.

Izvor: Grad Prijedor