Бања Лука: Јавни позив за учешће у програму техничке подршке за побољшање вјештина, пословних модела и рјешења заснованих на принципима циркуларне економије у оквиру SDG4BiH

Oтворен je Јавни позив за учешће у програму техничке подршке за побољшање вјештина, пословних модела и рјешења заснованих на принципима циркуларне економије у оквиру SDG4BiH који финансира Kраљевина Шведска.

Крајњи рок за подношење пријава је 23.04.2024. године до 17:00 часова.

Циљеви пројекта:

  • Повећање капацитета и знања малих и средњих предузећа о циркуларној и зеленој транзицији у њиховом сектору пословања;
  • Оптимизација коришћења секундарних сировина у ланцима вриједности и допринос смањењу отпада;
  • Имплементација принципа одрживости и побољшања ресурсне ефикасности;
  • Креирање специфичних Планова Циркуларне Трансформације за убрзање зелене и циркуларне транзиције одабраних компанија.

Прихватљиви подносиоци пријава:

  • Мала и средња предузећа (више од 10 а мање од 250 запослених) која су регистрована у Републици Српској/БиХ и запошљавају раднике унутар Републике Српске/БиХ;
  • Предузећа која послују у области текстилне, грађевинске, пластичне, амбалажне, дрвопрерађивачке и металне индустрије;
  • Предузећа која у власничкој структури немају удио јавног капитала или гласачких права тог јавног капитала.

Прихватљиви сектори за подршку: производња текстила, одјеће, коже и сродних производа, прерада дрва и производа од дрва и плута; производња предмета од сламе и плетарских материјала, производња папира и производа од папира, производња производа од гуме и пластичних маса, производња намјештаја, производња готових металних производа, осим оружја и муниције, остала прерађивачка индустрија, градња грађевина високоградње и нискоградње, специјализоване грађевинске дјелатности.

Детаљне информације о Позиву доступне су ОВДЈЕ.