Banja Luka: Javni poziv za učešće u programu tehničke podrške za poboljšanje vještina, poslovnih modela i rješenja zasnovanih na principima cirkularne ekonomije u okviru SDG4BiH

Otvoren je Javni poziv za učešće u programu tehničke podrške za poboljšanje vještina, poslovnih modela i rješenja zasnovanih na principima cirkularne ekonomije u okviru SDG4BiH koji finansira Kraljevina Švedska.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 23.04.2024. godine do 17:00 časova.

Ciljevi projekta:

  • Povećanje kapaciteta i znanja malih i srednjih preduzeća o cirkularnoj i zelenoj tranziciji u njihovom sektoru poslovanja;
  • Optimizacija korišćenja sekundarnih sirovina u lancima vrijednosti i doprinos smanjenju otpada;
  • Implementacija principa održivosti i poboljšanja resursne efikasnosti;
  • Kreiranje specifičnih Planova Cirkularne Transformacije za ubrzanje zelene i cirkularne tranzicije odabranih kompanija.

Prihvatljivi podnosioci prijava:

  • Mala i srednja preduzeća (više od 10 a manje od 250 zaposlenih) koja su registrovana u Republici Srpskoj/BiH i zapošljavaju radnike unutar Republike Srpske/BiH;
  • Preduzeća koja posluju u oblasti tekstilne, građevinske, plastične, ambalažne, drvoprerađivačke i metalne industrije;
  • Preduzeća koja u vlasničkoj strukturi nemaju udio javnog kapitala ili glasačkih prava tog javnog kapitala.

Prihvatljivi sektori za podršku: proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda, prerada drva i proizvoda od drva i pluta; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala, proizvodnja papira i proizvoda od papira, proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa, proizvodnja namještaja, proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim oružja i municije, ostala prerađivačka industrija, gradnja građevina visokogradnje i niskogradnje, specijalizovane građevinske djelatnosti.

Detaljne informacije o Pozivu dostupne su OVDJE.