Бања Лука: Јавни позив за увођење иновација и ИКТ у пољопривредно-прехрамбени сектор

Пројекат EU4AGRI објављује нови Јавни позив потенцијалним корисницима бесповратних средстава за мјеру подршке увођењу иновација и информационо-комуникационих технологија у пољопривредно-прехрамбени сектор, вриједан 1.3 милиона КМ.

Прихватљиви подносиоци пријава

Пријава се подноси искључиво у партнерству које сачињавају два члана из сљедећих категорија:

Категорија 1:

  • Микро, мала и средња предузећа из ИТ сектора, која су регистрована за обављање дјелатности 62.0 (Рачунарско програмирање, савјетовање и дјелатности у вези с њима) и/или 63.01 (Обрада података, услуге хостинга и дјелатности у вези с њима; интернет портал) по стандардној класификацији дјелатности;

Категорија 2:

Микро, мала и средња предузећа из пољопривредно-прехрамбеног сектора, а што могу бити:

  • обрти/самостални предузетници,
  • задруге,
  • предузећа, или
  • микро, мала и средња предузећа (задруге, предузећа) која економски и интересно окупљају пољопривредне произвођаче или становништво руралних подручја, пружајући им организациону и савјетодавну подршку.

Партнерство се мора састојати од два члана, при чему чланови партнерства морају бити из различитих категорија. Подносилац пријаве може бити из било које од двије категорије.

Подносилац пријаве је одговоран за реализацију пројекта укључујући и финансијске обавезе.

  1. Предузећа до 250 запослених.
  2. Предузећа до 250 запослених.
  3. Пољопривредне апотеке нису прихватљиве нити као подносиоци пријава нити као партнери.

За сваки пројекат подносилац пријаве мора осигурати властито суфинансирање у износу од минимално 30 % укупног износа прихватљивих трошкова који се односе на набавку опреме и услуга. Дио буџета пројекта који се односи на развој софтверског или IoT рјешења у потпуности сноси EU4AGRI пројекат.

Суфинансирање мора бити новчано, те се учешће неке друге врсте неће узимати у обзир.

Пријаве се могу поднијети од 15. маја 2023. године док је крајњи рок 23.06.2023. године до 15:00 сати. Пријаве поднесене кроз друге канале (пошта или емаил) се неће узети у разматрање.

Додатна питања у вези овог позива се могу доставити путем формулара за питања на web страници пројекта javnipoziv.undp.ba у временском периоду од 15.05.2023. до 15.06.2023. године. На сва питања која стигну прије или послије наведеног рока се неће одговарати.

Како се пријавити на јавни позив?

Корак 1: Прочитајте документ Смјернице за подносиоце пријава у којем се налазе све информације о критеријима јавног позива, начину попуњавања и доставе пријаве.

Корак 2: Пратећа документација за пријаву на јавни позив:

Прилог 1 Образац за пријаву

Прилог 2 Буџет приједлога пројекта

Прилог 3 Писмо-намјере-о-суфинансирању

Прилог 4 УН-глобални-принципи

Пријаве се подносе искључиво путем електронског система доставе пријава https://javnipoziv.undp.ba/  који је обезбиједио EU4AGRI пројекат. Достављање пријава у било којем другом формату (имејл, пошта, факс и сл.) није прихватљиво и пријаве достављене на тај начин неће бити узете у разматрање. 

Прва онлајн информативна сесија биће одржана путем Фејсбук странице пројекта EU4AGRI а вријеме одржавања информативне сесије биће објављено накнадно.

EU4AGRI је четверогодишњи (2020-2024) пројекат Европске уније вриједан 20.25 милиона еура чији је циљ модернизација пољопривредно-прехрамбеног сектора у Босни и Херцеговини. Пројекат проводе и суфинансирају Развојни програм Уједињених нација (UNDP) у БиХ и Чешка развојна агенција (CzDA).