Бања Лука: Мапирати доступне локације за индустрију и пословање

Градска развојна агенција је у циљу промоције могућности улагања у Бању Луку, као и презентовања свих релевантних информација потенцијалним домаћим и страним инвеститорима, покренула поступак прикупљања информација за израду базе података о свим доступним објектима и локацијама за грађење објеката који су погодни за индустрију и пословање.

Сви подаци о државним, републичким, градским, приватним парцелама и објектима ће бити објављени на wеб страници Градске развојне агенције.

Овај јавни позив упућује се:

  1. Свим правним и физичким лицима која су власници неизграђеног грађевинскг земљишта на коме је предвиђена градња пословних објеката погодних за индустрију и пословање, а који имају интерес иста да продају или издају у закуп;
  2. Свим правним и физичким лицима која су власници грађевинских објеката, а који су погодни за индустрију, складиштење и пословање, те за исте имају интерес да продају или издају у закуп.

Попуњен стандардни образац о локацији/објекту може се преузети на wеб страници www.cidea.org или преузети лично у Градској развојној агенцији.

Е-маил са попуњеним обрасцем потребно је послати на: ivan.babic@cidea.org.

Стандардни образац о локацији/објекту можете преузети овдје.

Све додатне информације можете добити на тел: 051/394-250.