Бања Лука: Новине у додјели подстицаја

Препознајући значај малих и средњих предузећа и предузетништва како за локални економски развој тако и шире, Град Бања Лука је приступио активностима које ће омогућити стварање повољнијих микроекономских услова и одражавање овог сектора, те повећање запослености у граду. Имајући у виду ове циљеве, програм кориштења подстицајних средстава у функцији запошљавања у 2017. години је упућен у скупштинску процедуру. Програм субвенција ове године доноси и одређене новине у односу на претходни период. Наиме, раније су субвенције биле намијењене послодавцима за запошљавање нових радника уз суфинансирање дијела трошкова радног мјеста, док ће сада субвенције бити усмјерене за суфинансирање трошкова набавке основних средстава, увођења нових стандарда и преквалификацију радника.

Овај програм је припремљен у сарадњи са Савјетом за економска питања и развој, а за подстицаје из овог програма ће бити издвојено укупно 620.000 КМ. Од тога, 400.000 КМ је планирано за субвенције предузетницима који обављају производну дјелатност, као и онима који се баве информационим технологијама. Они могу да остваре субневније за суфинансирање дијела трошкова набавке основног средства са циљем развоја технолошког развоја МСП-а,  затим за суфинансирање дијела трошкова увођења стандарда квалитета – сертификације, са циљем повећања конкурентности и извоза, те за суфинансирање преквалификације радника. Други дио износа од 220.000 КМ, односи се на субвенције за самозапошљавање и њих ће моћи да остваре незапослена лица која су у току јавног позива регистровала производну, занатску или услужну дјелатност.

Основни циљеви програма јесу да се осигура раст конкурентности МСП кроз подршку у процесу набавке опреме и увођење нових стандарда у пословним процесима, да се осигура адекватна радна снага која је неопходна за раст конкуентности МСП, те раст запошљавања.

Подсјећамо, у буџету града за 2017. годину, за подстицаје су планирана средства у укупном износу од 1.000.000 КМ, с тим да је износ од 380.000 КМ намијењен за исплату подстицаја по потписаним уговорима из 2016. године (друга и трећа транша), док је за ову годину на располагању поменутих 620.000 КМ.