Banja Luka: Novine u dodjeli podsticaja

Prepoznajući značaj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva kako za lokalni ekonomski razvoj tako i šire, Grad Banja Luka je pristupio aktivnostima koje će omogućiti stvaranje povoljnijih mikroekonomskih uslova i odražavanje ovog sektora, te povećanje zaposlenosti u gradu. Imajući u vidu ove ciljeve, program korištenja podsticajnih sredstava u funkciji zapošljavanja u 2017. godini je upućen u skupštinsku proceduru. Program subvencija ove godine donosi i određene novine u odnosu na prethodni period. Naime, ranije su subvencije bile namijenjene poslodavcima za zapošljavanje novih radnika uz sufinansiranje dijela troškova radnog mjesta, dok će sada subvencije biti usmjerene za sufinansiranje troškova nabavke osnovnih sredstava, uvođenja novih standarda i prekvalifikaciju radnika.

Ovaj program je pripremljen u saradnji sa Savjetom za ekonomska pitanja i razvoj, a za podsticaje iz ovog programa će biti izdvojeno ukupno 620.000 KM. Od toga, 400.000 KM je planirano za subvencije preduzetnicima koji obavljaju proizvodnu djelatnost, kao i onima koji se bave informacionim tehnologijama. Oni mogu da ostvare subnevnije za sufinansiranje dijela troškova nabavke osnovnog sredstva sa ciljem razvoja tehnološkog razvoja MSP-a,  zatim za sufinansiranje dijela troškova uvođenja standarda kvaliteta – sertifikacije, sa ciljem povećanja konkurentnosti i izvoza, te za sufinansiranje prekvalifikacije radnika. Drugi dio iznosa od 220.000 KM, odnosi se na subvencije za samozapošljavanje i njih će moći da ostvare nezaposlena lica koja su u toku javnog poziva registrovala proizvodnu, zanatsku ili uslužnu djelatnost.

Osnovni ciljevi programa jesu da se osigura rast konkurentnosti MSP kroz podršku u procesu nabavke opreme i uvođenje novih standarda u poslovnim procesima, da se osigura adekvatna radna snaga koja je neophodna za rast konkuentnosti MSP, te rast zapošljavanja.

Podsjećamo, u budžetu grada za 2017. godinu, za podsticaje su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 1.000.000 KM, s tim da je iznos od 380.000 KM namijenjen za isplatu podsticaja po potpisanim ugovorima iz 2016. godine (druga i treća tranša), dok je za ovu godinu na raspolaganju pomenutih 620.000 KM.