Бања Лука: Образац 1002 од Нове године искључиво у електронском облику

Пореска управа Републике Српске обавјештава све пореске обвезнике и јавност да је ступио на снагу Правилник о поступку и начину подношења пореских пријава. Овим правилником је, између осталог, прописано да су почевши од 01.јануара 2017.године сви исплатиоци дохотка, односно уплатиоци доприноса обавезни да подносе мјесечне пријаве пореза по одбитку (Образац 1002) искључиво у електронском облику потписане електронским потписом.
Тим поводом Пореска управа Републике Српске позива пореске обвезнике ‐ правна лица, предузетнике и физичка лица, који до сада нису добили електронски цертификат ПУРС, да поднесу захтјев за издавање електронског цертификата, те на овај начин искористе погодности електронске комуникације са Пореском управом.
Електронски цертификат је пореским обвезницима неопходан како би користили електронске услуге које обезбјеђује Пореска управа РС.
Потписивање Уговора о пружању услуга цертификације, те пријем и обрада Захтјева за издавање електронских цертификата и попратне документације врши се у свим мјесно надлежним подручним јединицама Пореске управе РС.
Подсјећамо да је Пореска управа кренула са издавањем електронских цертификата пореским обвезницима крајем јула ове године и да је ова услуга за пореске обвезнике потпуно бесплатна.