Бања Лука: Похваљен искорак у подршци предузећима којима је потребна друга шанса

Захваљујући пројекту „Прихватање неуспјеха да би се олакшало пружање „друге шансе“ предузетницима у Дунавској регији“ – DanubeChance2.0, који је Развојна агенција Републике Српске проводила од 2018. до 2021. године уз подршку ЕУ, успостављен је систем подршке за мала и средња предузећа којима је потребна „друга шанса“. Значај програма препознале су институције Републике Српске па је он уврштен и у Стратегију развоја малих и средњих предузећа у Републици Српској за период 2021 – 2027. година чиме је Република Српска постала једина на Западном Балкану са таквим програмом подршке.

Овај програм посебно је истакнут и на презентацији Извјештаја о провођењу Акта о малом бизнису за БиХ (SME Policy Index 2022) коју је недавно организовао OECD, а којој су присуствовали представници доносиоца одлука из БиХ, међународни експерти и представници Европске комисије. Током презентације посебно је истакнут и значајан напредак БиХ у односу на друге земље Западног Балкана у области стечаја и „друге шансе“, услугама подршке за мала и средња предузећа, стандарда и техничке регулативе, као и МСП у зеленој економији.

SME Policy Index 2022 представља алат за поређење економија земаља Западног Балкана и Турске и оцјену напретка у развоју политика које подржавају мала и средња предузећа. Развио га је 2006. године OECD у сарадњи са Европском комисијом, Европском банком за обнову и развој и Европском тренинг комисијом. Идентификује снаге и слабости у креирању и провођењу политика  подршке МСП и подржава владе да дефинишу циљеве и стратешке приоритете за побољшање пословног окружења. Додатно подстиче владе на дијалог и размјену искустава унутар региона али и са земљама ЕУ.