Бијељина: Јавни позив за подстицај запошљавања младих

Развојна агенција града Бијељина расписала је јуче јавни позив за додјелу 100.000 КМ подстицаја за запошљавање младих до 35 година.
Средства се додјељују особама из утврђене циљне групе које су се самозапослиле на начин да су регистровале властиту дјелатност као привредно друштво или предузетник у периоду од 10. јула 2021. године, као дан кад је затворен прошли јавни позив исте намјене, све до затварања овог јавног позива.

У објављеном позиву се наводи да подстицај може остварити и више незапослених лица која су се удружила и основала привредно друштво или ортачку радњу ради самозапошљавања, уколико су сви оснивачи у њему засновали радни однос.

Обавезе корисника подстицајних средстава су да омогуће Агенцији да прати и контролише трајање радног односа радника и власника најмање 12 мјесеци од дана додјеле подстицајних средстава.

Резултати јавног позива биће објављени на огласној табли и званичној интернет страници Агенције, а рок за подношење пријава је до 29. септембра.

Више информација: https://agencijamsp.com/2022/09/08/jp-za-zaposljavanje-mladih-do-35-godina/