Бања Лука: Пољопривредницима субвенције за бољи квалитет земљишта

За субвенције пољопривредницима за побољшање квалитета земљишта обезбијеђено је 318.000 КМ. Средства су прикупљена на основу накнаде за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и биће искориштена за суфинансирање пројеката чијом реализацијом се стварају услови за оспособљавање неплодног земљишта за пољопривредну производњу.
Пројекти ће бити изабрани путем јавног позива, који је данас расписао Центар за развој пољопривреде и села.
На јавни позив за додјелу средстава прикупљених по основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2017. годину могу да се пријаве правна и физичка лица са пребивалиштем на руралном подручју града  Бање Луке, којима је пољопривреда основна дјелатност и који испуњавају одређене услове.
Средства су намијењена за:
– оспособљавање и уређење пољопривредних земљишта која су деградирана, запуштена, која су лошијег квалитета или су неплодна;
-поправку и побољшање плодности земљишта;
-спровођење противерозивних мјера или мелиорације пољопривредног земљишта слабијег квалитета;
-спровођење поступка комасације.

Основни циљеви додјеле средстава прикупљених од накнаде за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе су унапређење и јачање пољопривредног сектора, стварања тржишно оријентисаних произвођача, јачања њихове конкурентности и смањења стопе незапослености кроз оспособљавање и уређење пољопривредних земљишта која су деградирана, запуштена, која су лошијег квалитета или су неплодна, поправку и побољшање плодности земљишта, спровођење противерозивних мјера или мелиорације пољопривредног земљишта слабијег квалитета и спровођење поступка комасације.

Максимална средства која може остварити апликант утврђују су у висини 60 одсто од  вриједности пројекта, а не могу бити већа од 6.000 КМ по пројекту.

Минимална површина пољопривредног земљишта која се мора обухватити овим мјерама је један хектар, а максимална површина пољопривредног земљишта које се може пријавити износи пет хектара.

Конкурсне пријаве за додјелу средстава са свим прилозима са назнаком „Средства за претварање пољопривредног земљишта“ потребно је доставити лично Пољопривредној служби Центра, радним даном од 9.00 до 15.00 часова.

Све додатне информације могу се добити су у канцеларији Пољопривредне службе Центра или путем телефона на бројеве: 051/433-639, 433-621 и 433-622.

Јавни позив остаје отворен до 15. септембра 2017. године.

Комплетан јавни позив и правилник о расподјели средстава погледајте овдје.