Бијељина: Привредници у Централном регистру

Одјељење за привреду Града Бијељина, као регистрациони орган извршило је унос података и докумената за више од 8.000 садашњих и бивших предузетника са подручја Града Бијељина у Централни регистар привредника Републике Српске, односно, скенирање припадајућих докумената, а овај процес се наставља у континуитету – изјавио је начелник Одјељења за привреду Дејан Савић.
Он је појаснио да је израда Централног регистра предузетника у оквиру пројекта јединственог информационог система за регистрацију пословних субјеката у Републици Српској наложена Законом о занатско-предузетничкој дјелатности у циљу спровођења реформе регистрације привредних субјеката.
Регистар предузетника је јединствена база података која обједињава податке из регистара предузетника из свих јединица локалне самоуправе Републике Српске, са циљем смањења трошкова и потребног времена у поступку регистрације предузетника, уједначавања поступања регистрационих органа и увезивања свих институција у поступку регистрације предузетника.
Циљ ових активности је да за унос података о предузетницима, размјену информација с другим институцијама, као и за издавање рјешења, све локалне заједнице користе јединствену електронску апликацију, чиме се скраћује вријеме регистрације предузетника.
Новину представља и коришћење двосмјерне електронске комуникације између јединица локалне самоуправе и Пореске управе Републике Српске, с циљем прибављања јединственог идентификационог броја (ЈИБ) у процесу регистрације предузетника.
Јавно доступни и ажурни подаци о броју и структури привредних субјеката у Централном регистру предузетника омогућиће доношење квалитетних мјера и програма подстицања развоја на свим нивоима власти и промоцију предузетништва као предуслова за бржи економски развој.

Извор: Град Бијељина