Бања Лука: Продаја непокретности у Пословној зони „Рамићи“

Град Бања Лука расписао је оглас о јавној продаји непокретности у Пословној зони „Рамићи – Бања Лука“, путем усменог јавног надметања – лицитације. Предмет продаје су непокретности – објекти са припадајућим земљиштем.
Јавно надметање – лицитација, биће одржана 12. септембра 2017.године, у згради Градске управе Града Бања Лука, у сали 238, са почетком у 12.00 часова.
Право учествовања у поступку лицитације имају домаћи и страни привредни субјекти, који обављају производну дјелатност (претежно чиста индустрија), дјелатност у вези са новим технологијама, развојно-истраживачком дјелатношћу и услужном дјелатношћу, односно дјелатностима предвиђеним РП Пословне зоне Рамићи.
Сви заинтересовани понуђачи, дужни су доставити уредну пријаву за лицитацију до 8. септембра 2017. године, до 13:00 часова, на протокол Градске управе града Бања Лука, канцеларија број 14.
Комплетан оглас можете погледати овдје

Извор: Град Бања Лука