Бања Лука: Програм подршке привреди путем поврата уплаћених пореза и доприноса за ново запошљавање радника

ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује „Програм подршке привреди путем поврата уплаћених пореза и доприноса за ново запошљавање радника” чија је укупна вриједност 5.000.000,00КМ, а који се финансира из средстава Буџета Републике Српске.

Програм се проводи кроз укупно пет  компоненти:

I компонента  Поврат пореза и доприноса за лица запослена са евиденције Завода за запошљавање  у периоду 1. 1. 2022. до 31. 12. 2022. године.

II компонента  Доквалификација и преквалификација преко верификоване институције.

III компонента  Обуке на захтјев послодаваца организују се ради стицања знања и вјештина потребних ради обављања послова на конкретном радном мјесту, на захтјев послодавца, уколико на евиденцији нема лица са потребним знањима и вјештинама. Обуке се организују на период од једног до три мјесеца.

IV компонента  Програм подстицаја за запошљавање младих у БПО индустрији.

V компонента  Програм подршке оспособљавању младих људи за запошљавање у области креативних индустрија, са фокусом на програмирање.

Захтјеви послодаваца по компоненти Iће се рјешавати редослиједом према датуму подношења, а јавни позив биће обустављен када се констатује утрошак средстава, а најдаље до 31. 12. 2023. године.

Рок за подношење захтјева по компонентама II, III, IV и V је 30 дана од дана расписивања јавног позива а последњи дан када се захтјеви могу предати је 31.08.2023. године.

Документи/обрасци:

JAVNI_POZIV_Podrska_privredi_2023.pdf
I_komponenta_Zahtjev_kod_poslodavca_za_povrat_poreza_i_doprinosa_2023.doc
II_i_III_komponenta_Zahtjev_kod_poslodavca_za_obuke_dokval_i_prekvalif_2023.doc
IV_komponenta_Zahtjev_kod_poslodavca_BPO_industrija_2023.doc
V_komponenta_Obuka_mladih_do_30_godina_za_napredne_informatike_vjetine.doc