Бања Лука: Упознавање са искуствима Пољоривредног предузетничког инкубатора Дреновци

Градска развојна агенција Бања Лука је организовала студијску посјету Пољопривредном предузетничком инкубатору Дреновци (ХР) те су њени представници заједно са стручњацима за прераду хране Технолошког факултета Бања Лука обишли прерађивачке погоне овог инкубатора.
Пројекат „Пољопривредни предузетнички инкубатор Дреновци (ППИД)“ представља први специјализовани предузетнички инкубатор за подстицање предузетништва у сектору прераде хране и први инкубатор у руралном подручју Републике Хрватске. Пројекат је одобрен у оквиру Оперативног програма Регионална конкурентност 2007-2013, из шеме додјеле бесповратних средстава за пословну инфраструктуру, а у вриједности од 1 654 840 €.
Представници Градске развојне агенције и Технолошког факултета Бања Лука су осим разговора о технолошким рјешењима и организовању пословања инкубатора разговарали о успостављању сарадње с циљем аплицирања на позиве за пројекте у оквиру Интерег транснационалних пројеката  као и Програма прекограничне сарадње БиХ – ХР – ЦГ, али и о другим видовима сарадње.

Извор: ЦИДЕА