Бања Лука: Закон ствара претпоставке за развој конкурентности привреде


Министар привреде и предузетништва Републике Српске Војин Митровић рекао је да је циљ Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о привредним друштвима уређивање управљања, начина оснивања и доношења пословних одлука ради стварања повољних претпоставки за повећање економске активности и развијања конкурентности привреде Српске.
Митровић је појаснио да је ријеч о системском пропису чија је намјера унаприједити процедуре одлучивања у привредним друштвима.
– Циљ је и заштита интегритета тржишта хартија од вриједности (ХоВ), као и интереса и права чланова, односно акционара у привредним друштвима, а све ради стварања повољног пословног амбијента – рекао је Митровић, образлажући овај акт на посебној сједници Народне скупштине.
Он је додао да се предложеним законским одредбама врши дјелимично усаглашавање са прописима ЕУ из области привредног права, као и отклањање ситнијих недостатка у важећем законском рјешењу.
Митровић је прецизирао да се овим актом утиче на увођење могућности сукцесивне уплате новчаног дијела основног капитала код друштава са ограниченом одговорношћу, као и на прописивање права за друштва са ограниченом одговорношћу да обавезу вођења књиге удјела пренесу на Централни регистар хартија од вриједности.
У образложењу овог закона наводи се да се њиме утиче и на нормирање да Централни регистар ХоВ уписује заложна права над удјелима друштава са ограниченом одговорношћу који су код њега регистровани, као и на увођење могућности да се мјесто одржавања скупштине привредног друштва може утврдити и у позиву за сједницу, те на продужавање рокова застарјелости потраживања у односима између привредног друштва и његових чланова, односно акционара.
У документу се наводи да се овим актом утиче и на дјелокруг рада и већину за доношење одређених одлука у скупштини друштва са ограниченом одговорношћу, поступак иступања и искључења члана из друштва са ограниченом одговорношћу, одређивање продајне цијене акција, побољшање заштите права акционара на дивиденду, измјене у начину достављања позива за сједницу скупштине и управног одбора акционарског друштва и уређивање поступка прекограничног припајања и спајања привредних друштава.
Извор: ba.ekapija.com