Banja Luka: Zakon stvara pretpostavke za razvoj konkurentnosti privrede


Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vojin Mitrović rekao je da je cilj Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima uređivanje upravljanja, načina osnivanja i donošenja poslovnih odluka radi stvaranja povoljnih pretpostavki za povećanje ekonomske aktivnosti i razvijanja konkurentnosti privrede Srpske.
Mitrović je pojasnio da je riječ o sistemskom propisu čija je namjera unaprijediti procedure odlučivanja u privrednim društvima.
– Cilj je i zaštita integriteta tržišta hartija od vrijednosti (HoV), kao i interesa i prava članova, odnosno akcionara u privrednim društvima, a sve radi stvaranja povoljnog poslovnog ambijenta – rekao je Mitrović, obrazlažući ovaj akt na posebnoj sjednici Narodne skupštine.
On je dodao da se predloženim zakonskim odredbama vrši djelimično usaglašavanje sa propisima EU iz oblasti privrednog prava, kao i otklanjanje sitnijih nedostatka u važećem zakonskom rješenju.
Mitrović je precizirao da se ovim aktom utiče na uvođenje mogućnosti sukcesivne uplate novčanog dijela osnovnog kapitala kod društava sa ograničenom odgovornošću, kao i na propisivanje prava za društva sa ograničenom odgovornošću da obavezu vođenja knjige udjela prenesu na Centralni registar hartija od vrijednosti.
U obrazloženju ovog zakona navodi se da se njime utiče i na normiranje da Centralni registar HoV upisuje založna prava nad udjelima društava sa ograničenom odgovornošću koji su kod njega registrovani, kao i na uvođenje mogućnosti da se mjesto održavanja skupštine privrednog društva može utvrditi i u pozivu za sjednicu, te na produžavanje rokova zastarjelosti potraživanja u odnosima između privrednog društva i njegovih članova, odnosno akcionara.
U dokumentu se navodi da se ovim aktom utiče i na djelokrug rada i većinu za donošenje određenih odluka u skupštini društva sa ograničenom odgovornošću, postupak istupanja i isključenja člana iz društva sa ograničenom odgovornošću, određivanje prodajne cijene akcija, poboljšanje zaštite prava akcionara na dividendu, izmjene u načinu dostavljanja poziva za sjednicu skupštine i upravnog odbora akcionarskog društva i uređivanje postupka prekograničnog pripajanja i spajanja privrednih društava.
Izvor: ba.ekapija.com