Београд: “Неопланта” заинтересована за улагање на подручју Бијељине