Београд: Одржана регионална конференција “О предузетништву младих”

Министар рада и борачко-инвалидске заштите у Влади Републике Српске Миленко Савановић рекао је на регионалној конференцији “О предузетништву младих” која је одржана 25. октобра у Београду, да Влада РС чини све како би се смањио број незапослености младих, који чини трећину укупног броја незапослених у РС.
– Спроводимо развојну политику за младе, кроз статегију образовања и запошљавања и акционе планове, да побољшамо ту структуру незапослености. Истина, иде тешко, али има помака – рекао је Савановић.
Он је констатовао да су млади највећи ресурс сваке државе и да зато мора да им се придаје много већи значај него до сада.
– Дух предузетништва није на оном нивоу који бисмо жељели, прије свега због доста тешке економске ситуације, али иде позитивним трендом. Има одређених неразумијевања и анимозитета у друштву према приватној иницијативи, али ствари се крећу на боље – рекао је Савановић.
Регионална конференција била је посвећена предузетништву младих у Србији, Црној Гори и Босни и Херцеговини.

Извор: www.godinapreduzetnistva.rs