Бијељина: Истиче рок за подношење захтјева за подстицај

Правилником о начину и условима подстицаја у пољопривредној производњи за 2017. годину одређено је да рок за подношење документације за остваривање права на подстицај за производњу пшенице рода 2016. године истиче у уторак, 20. јуна, упозорено је из градског Одјељења за пољопривреду. Документацију су дужни да поднесу организатори откупа хљебног жита.
Подстицај за пшеницу рода 2016. године износи до 0,02 конвертибилних марака по килограму, а исплата овог дијела подстицаја ће бити вршена на основу прилива средстава у буџет Града Бијељина, до висине расположивих средстава за ову намјену, једном годишње након обраде приспјелих захтјева.
Подстицаје за пшеницу ће добити сва регистрована пољопривредна газдинства, без обзира да ли су пријавили начин коришћења у АПИФ-у, с тим да је максималан износ који корисник може остварити за ову врсту подстицаја до 2.000 КМ.
Аграрни фонд ће извршити контролу са АПИФ-овим регистром пољопривредних газдинстава и у разматрање ће узети газдинства која су остварила просјечан принос до четири тоне по хектару и извршила годишње ажурирање података у АПИФ-у, односно, пријављивање начина кориштења пољопривредног земљишта, од 1. јануара до 15. маја.
Код пољопривредника који нису пријавили начин коришћења пољопривредног земљишта у разматрање ће бити узето до 25% од укупно пријављене обрадиве површине земљишта са оствареним просјечним приносом до четири тоне по хектару.

Извор: Град Бијељина