Бијељина: Јавни позив за додјелу подстицајних средстава у функцији самозапошљавања предузетника

Град Бијељина је расписао Јавни позив за додјелу подстицајних средстава у функцији самозапошљавања предузетника у текућој години.

Подстицајна средства ће бити додијељена у сврху самозапошљавања из области занатско-предузетничке дјелатности лицима која активно траже посао, тј. запослење, а налазе се на евиденцији Завода за запошљавање – филијала Бијељина. Једнократни, бесповратни, новчани износ намијењен је лицима која су на овој евиденцији најмање мјесец дана прије објављивања Јавног позива, а која имају намјеру да покрену самосталну занатско-предузетничку дјелатност.

Ова средства су, такође, манијењена самосталним предузетницима који обављају занатско-предузетничку дјелатност као основно занимање на подручју Града Бијељина, а који су регистровани или су покренули поступак регистрације након објављивања, па до окончања Јавног позива, код надлежног органа Града Бијељина и који су прије регистрације били пријављени на евиденцији незапослених лица код Завода за запошљавање – филијала Бијељина, Биро Бијељина, прије објављивања Јавног позива.

Подстицаји се додјељују за започињање властите дјелатности, као основног  занимања, а средства су намијењена за суфинансирање дијела оправданих трошкова, које је имао предузетник за вријеме трајања уговорног периода.

Њих је могуће користити за набавку основних средстава, опреме, инвентара, репроматеријала, резервних дијелова, набавку информатичке опреме, пословног софтвера, уплате доприноса на плате предузетника, трошкове вођења пословних књига и остале трошкове у циљу обављања регистроване дјелатности.

Средства су намијењена за финансирање самозапошљавања 26 лица у занатско-предузетничким дјелатностима у износу од 5.000,00 КМ по једном незапосленом лицу, што укупно износи 130.000,00 КМ.

Уколико услове јавног позива испуни мање од 26 подносилаца пријаве, односно  не утроше се сва финансијска средства, поново се расписује јавни позив за додјелу преосталих финансијских средстава. У случају подношења захтјева за додјелу подстицаја од стране више лица који оснивају ортачку радњу, уколико они испуњавају услове за додјелу, подстицаје могу добити сви ортаци у складу са одредбама Програма и Правилника.

О осталим детаљима јавног позива, односно условима за учешће на Јавном позиву, сви заинтересовани грађани се могу информисати на сљедећем линку:

https://www.gradbijeljina.org/sr/news/obavjestenja/obavjestenja/5671.javni-poziv-za-dodjelu-podsticajnih-sredstava-u-funkciji-samozaposljavanja-preduzetnika-u-2023-godini.html

Јавни позив је отворен до 27. јула.

 

1 reply

Comments are closed.