Bijeljina: Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava u funkciji samozapošljavanja preduzetnika

Grad Bijeljina je raspisao Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava u funkciji samozapošljavanja preduzetnika u tekućoj godini.

Podsticajna sredstva će biti dodijeljena u svrhu samozapošljavanja iz oblasti zanatsko-preduzetničke djelatnosti licima koja aktivno traže posao, tj. zaposlenje, a nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje – filijala Bijeljina. Jednokratni, bespovratni, novčani iznos namijenjen je licima koja su na ovoj evidenciji najmanje mjesec dana prije objavljivanja Javnog poziva, a koja imaju namjeru da pokrenu samostalnu zanatsko-preduzetničku djelatnost.

Ova sredstva su, takođe, manijenjena samostalnim preduzetnicima koji obavljaju zanatsko-preduzetničku djelatnost kao osnovno zanimanje na području Grada Bijeljina, a koji su registrovani ili su pokrenuli postupak registracije nakon objavljivanja, pa do okončanja Javnog poziva, kod nadležnog organa Grada Bijeljina i koji su prije registracije bili prijavljeni na evidenciji nezaposlenih lica kod Zavoda za zapošljavanje – filijala Bijeljina, Biro Bijeljina, prije objavljivanja Javnog poziva.

Podsticaji se dodjeljuju za započinjanje vlastite djelatnosti, kao osnovnog  zanimanja, a sredstva su namijenjena za sufinansiranje dijela opravdanih troškova, koje je imao preduzetnik za vrijeme trajanja ugovornog perioda.

Njih je moguće koristiti za nabavku osnovnih sredstava, opreme, inventara, repromaterijala, rezervnih dijelova, nabavku informatičke opreme, poslovnog softvera, uplate doprinosa na plate preduzetnika, troškove vođenja poslovnih knjiga i ostale troškove u cilju obavljanja registrovane djelatnosti.

Sredstva su namijenjena za finansiranje samozapošljavanja 26 lica u zanatsko-preduzetničkim djelatnostima u iznosu od 5.000,00 KM po jednom nezaposlenom licu, što ukupno iznosi 130.000,00 KM.

Ukoliko uslove javnog poziva ispuni manje od 26 podnosilaca prijave, odnosno  ne utroše se sva finansijska sredstva, ponovo se raspisuje javni poziv za dodjelu preostalih finansijskih sredstava. U slučaju podnošenja zahtjeva za dodjelu podsticaja od strane više lica koji osnivaju ortačku radnju, ukoliko oni ispunjavaju uslove za dodjelu, podsticaje mogu dobiti svi ortaci u skladu sa odredbama Programa i Pravilnika.

O ostalim detaljima javnog poziva, odnosno uslovima za učešće na Javnom pozivu, svi zainteresovani građani se mogu informisati na sljedećem linku:

https://www.gradbijeljina.org/sr/news/obavjestenja/obavjestenja/5671.javni-poziv-za-dodjelu-podsticajnih-sredstava-u-funkciji-samozaposljavanja-preduzetnika-u-2023-godini.html

Javni poziv je otvoren do 27. jula.