Бијељина: Подршка предузећима за увођење ISO стандарда и CE знака

Агенција за развој малих и средњих предузећа града Бијељина расписала је Јавни позив за пружање финансијске подршке за стандардизацију и ресертификацију за увођење система манаџмента квалитета према серији стандарда ISO 9001,14001,22000 (HАCCP,BRC,IFC), 17025, 27001 и добијање CE знака за мала и средња предузећа  на подручју града Бијељина за 2016. годину.
Средства се додјељују бесповратно,  као финансијска подршка малим и средњим предузећима, на име рефундације за трошкове настале  за увођење стандарда и ресертификације, а све с циљем подизања конкурентности.

Више информација и текст јавног позива можете преузети овдје.