Дервента: Град даје у закуп пољопривредно земљиште

Град Дервента ће путем писаних понуда дати у закуп 346 хектара пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, од чега је 223 хектара обрадиво, а 123 запуштено земљиште, а одлуку о расписивању огласа за давање у закуп донијела је Скупштина града.
Начелник градског одјељења за привреду и друштвене дјелатности Славен Пашалић потврдио је Срни да су недавно усвојеном одлуком прецизиране цијене, услови и сам поступак давања у закуп земљишта ради обављања сточарске или ратарске производње, на временски период од 12 година уз могућност продужења у скалду са Законом о пољопривредном земљишту.

Према његовим ријечима, градоначелник ће расписати јавни оглас за давање у закуп путем прибављања писаних понуда, а након објаве јавни оглас остаје отворен 30 дана од дана објављивања.

“Комисија која буде формирана предложиће листу најповољнијих понуда за давање у закуп земљишта, након спроведене процесуре на приједлог градоначелника, уз претходну сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Скупштина града ће донијети Одлуку о додјели пољопривредног земљишта”, објашњава Пашалић.

Он каже да град Дервента има више од 1.374 хектара земљишта, од чега је у ранијем времену у закуп и концесију дато 751, 4 хектара, од чега у закуп 194,3 хектара, а у концесију 557 хектара земљишта.

По одлуци о давању у закуп годишња цијена закупнине једног хектара пољопривредног земљишта износи за прву класу 120 марака, другу класу 110, трећу 100, четврту 90, пету 80, и за класу пољопривредног земљишта од шесте до осме класе 60 марака.

Извор: СРНА