Derventa: Grad daje u zakup poljoprivredno zemljište

Grad Derventa će putem pisanih ponuda dati u zakup 346 hektara poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske, od čega je 223 hektara obradivo, a 123 zapušteno zemljište, a odluku o raspisivanju oglasa za davanje u zakup donijela je Skupština grada.
Načelnik gradskog odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti Slaven Pašalić potvrdio je Srni da su nedavno usvojenom odlukom precizirane cijene, uslovi i sam postupak davanja u zakup zemljišta radi obavljanja stočarske ili ratarske proizvodnje, na vremenski period od 12 godina uz mogućnost produženja u skaldu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu.

Prema njegovim riječima, gradonačelnik će raspisati javni oglas za davanje u zakup putem pribavljanja pisanih ponuda, a nakon objave javni oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

“Komisija koja bude formirana predložiće listu najpovoljnijih ponuda za davanje u zakup zemljišta, nakon sprovedene procesure na prijedlog gradonačelnika, uz prethodnu saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Skupština grada će donijeti Odluku o dodjeli poljoprivrednog zemljišta”, objašnjava Pašalić.

On kaže da grad Derventa ima više od 1.374 hektara zemljišta, od čega je u ranijem vremenu u zakup i koncesiju dato 751, 4 hektara, od čega u zakup 194,3 hektara, a u koncesiju 557 hektara zemljišta.

Po odluci o davanju u zakup godišnja cijena zakupnine jednog hektara poljoprivrednog zemljišta iznosi za prvu klasu 120 maraka, drugu klasu 110, treću 100, četvrtu 90, petu 80, i za klasu poljoprivrednog zemljišta od šeste do osme klase 60 maraka.

Izvor: SRNA