ЕУ: Два милиона евра за МСП из програма COSME

У оквиру Програма ЕУ COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs) 2014-2020 отворен Позив за достављање пројектних приједлога „Подршка европским малим и средњим предузећима да учествују у јавним набавкама ван ЕУ”.

Рок за достављање пројектних приједлога је 15. септембар 2020. године до 17:00 часова.

Општи циљ Позива је побољшати приступ малих и средњих предузећа (МСП) јавним набавкама у земљама које нису чланице Европске уније а са којима је ЕУ потписала билатерални или мултилатерални споразум о јавним набавкама.

Овом акцијом ће се суфинансирати активности пословних организација које подржавају интернационализацију МСП-а и учешће у јавним набавкама, а самим тим ће овим организацијама омогућити развијање капацитета за помоћ МСП. На тај начин организације ће моћи да дистрибуирају стечене информације у одговарајућем формату малим и средњим предузећима и подрже их у процесу надметања изван ЕУ, укључујући све аспекте које ово подразумијева, као што је изградња конзорција.

Активности ће се спроводити у двије фазе:

  • Припремна фаза, у којој ће се од сваког финансираног конзорцијума тражити да развије стратегију интернационализације и план њеног спровођења, на основу одабраних држава чланица ЕУ и трећих земаља, и
  • Фаза имплементације, у којој ће сваки конзорцијум примјењивати стратегију интернационализације, прикупљати податке, промовисати пројекат и дистрибуирати резултате.

Укупан буџет Позива износи 2 000 000 евра, а максимални грант по пројекту износи 400 000 евра.

На предметни позив могу да се пријаве правна лица, јавне институције и непрофитне организације, универзитети, образовне институције и истраживачки центри, уз формиран конзорцијум. Конзорцијум треба да буде састављен од најмање три правна лица из најмање три различите државе чланице ЕУ или земље учеснице Програма ЕУ COSME.

Детаљне информације о Позиву доступне су ОВДЈЕ.