Градишка: Јавни позив за додјелу подстицајних средстава из Програма подршке развоја предузетништва

Обавјештавају се привредни субјекти који имају сједиште на подручју града Градишка, да је Градоначелник града Градишка, 30. августа, расписао Јавни позив за додјелу подстицајних средстава из Програма подршке развоја предузетништва на подручју града Градишка за 2023. годину. Средства из Програма додјељују се као подстицаји привредним друштвима и предузетницима који обављају дјелатност из области прерађивачке индустрије, информационо-комуникационих технологија и грађевинарства, која су распоређена на сљедећи начин:

  • Подстицај за развој новооснованих (start-up) предузетника у износу од 20.000.00 КМ,
  • Подстицај за развој постојећих малих и средњих предузећа у износу од 95.000.00 КМ,
  • Подстицај за развој самосталних предузетника у износу од 70.000.00 КМ.

Подстицајна средства намјењена су за развој самосталних предузетника и привредних друштава кроз унапређење њиховог пословања увођењем нових технологија и креирање нових радних мјеста кроз инвестиције у машине и опрему.

Текст Јавног позива можете погледати на Огласној плочи и на интернет страници Града Градишка www.gradgradiska.com .

Јавни позив је отворен 30 дана од дана објављивања на интернет страници и Огласној табли Градске управе града Градишка.