Градишка: Јавни позив за додјелу подстицајних средстава за развој предузетништва

Град Градишка обавјештава привредне субјекте са овог подручја да је расписан Јавни позив за додјелу подстицајних средстава из Програма подршке развоја предузетништва на подручју града Градишка за 2022. годину. Средства из Програма додјељују се као подстицаји привредним друштвима и предузетницима који обављају дјелатност из области прерађивачке индустрије и информационо-комуникационих технологија у износу од 220.000.00 КМ, која су распоређена на сљедећи начин:

  • Подстицај за развој новооснованих (start-up) привредника у износу од 30.000.00 КМ,
  • Подстицај за развој постојећих малих и средњих предузећа у износу од 70.000.00 КМ,
  • Подстицај за развој самосталних предузетника у износу од 90.000.00 КМ и
  • Подстицај пројектима самозапошљавања у износу од 30.000.00 КМ.

Подстицајна средства намјењена су за развој самосталних предузетника и привредних друштава кроз унапређење њиховог пословања увођењем нових технологија и креирање нових радних мјеста кроз инвестиције у машине и опрему, као и за подстицање самозапошљавања. Текст Јавног позива можете погледати на огласној плочи и на интернет страници Града Градишка (https://www.gradgradiska.com/2022/10/javni-poziv-za-dodjelu-podsticajnih-sredstava-za-razvoj-preduzetnistva-2022/). Јавни позив је отворен 30 дана.