Градишка: Јавни позив за додјелу средстава за подршку развоју предузетништва

Обавјештавају се правна и физичка лица која су регистрована, односно  имају сједиште или пребивалиште на подручју општине Градишка и која својом активношћу доприносе развоју привреде општине Градишка, да је Начелник општине 05.07.2017. године расписао Јавни конкурс 05.07.2017. године за подршку развоју предузетништва у општини Градишка за 2017. годину. Цјелокупан текст Јавног позива можете преузети овдје.
Одобрена средства:
– за привредна друштва и предузетнике не могу бити већа од 6.000,00 КМ по кориснику,
– за незапослена физичка лица не могу бити већа од 3.000,00 КМ по кориснику.

Корисници средстава морају испуњавати опште и посебне услове који су прописани Правилником о начину и условима расподјеле средстава за подршку развоју предузетништва у општини Градишка за 2017. годину („Службени гласник општине Градишка“, број: 2/17), којег можете преузети овдје.

Обрасци захтјева за пријаву на Јавни позив – „Образац 1 – Привредна друштва и предузетници“ можете преузети овдје, „Образац 2 – Физичка лица“ можете преузети овдје, или се могу преузети у шалтер сали Општинске управе Градишка (шалтер број 8). Обрасци захтјева садрже списак потребне документације у зависности од врсте подстицаја за који се подноси.

Захтјеви са прописаном документацијом се подносе Одјељењу за привреду и пољопривреду Општинске управе Градишка лично у шалтер сали Општинске управе Градишка (шалтер број 8). Јавни позив је отворен до 04. августа 2017. године.

Остале информације везане за конкурс се могу добити у Одјељењу за привреду и пољопривреду на телефоне 051/810-330 и 051/810-344.

Извор: Општина Градишка